Egenremiss

Det är remissfritt att söka fysioterapeut och arbetsterapeut i primärvården, oavsett var du är listad.

Det innebär att du inte behöver ha remiss från läkare för att träffa en fysioterapeut eller arbetsterapeut. För att boka en tid, når Du oss genom att ringa till oss på 0417-150 01 eller komma till oss på Industrigatan 8.

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter arbetar på vetenskaplig grund enligt metoder som grundar sig på medicinsk forskning. Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan öka en människas livskvalitet, oavsett ålder eller funktionshinder. Arbetsterapeuten har aktivitet som sitt kärnområde, och ser människan i sin miljö och sitt sociala sammanhang. Målet med arbetsterapi är att minska svårigheter eller oförmågor att klara dagliga aktiviteter. Vi på Rehabhuset vill hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att möta livets krav.

Skriv ut blankett