Gruppträning

Cirkelfysträning senior

För Dig som är 60+ är detta en perfekt blandning av styrka, balans och rörlighet. Vi kombinerar anpassad cirkelträning och olika redskap till en rolig och hälsosam seniorträning. Passen är 60 min och Lisa Jönsson är instruktör. Minst fem deltagare för att passet ska genomföras.

 

Basal Kroppskännedom (BK)

Rörelseterapi som ökar din medvetenhet kring kroppen. Andning, hållning och jagets erfarenheter av rörelser är centrala begrepp i denna vetenskapligt etablerade metod.

Passen är 55 min och leds av leg fysioterapeut Ingrid Bankert. Minst fem deltagare för att passet ska genomföras.