Ergonomi

Rehabhuset Gym erbjuder via vår ergonom Ingrid Bankert skräddarsydda ergonomitjänster till företag, i syfte att minska och förhindra uppkomsten av belastningsskador i arbetslivet. Vi kan erbjuda ergonomitjänster i hela närområdet: Tomelilla, Sjöbo, Ystad, Skurup och Simrishamn. Välkommen att ta kontakt på tel 0417 150 01 eller e-post: ingrid.bankert@rehabhuset.com

Vår ergonom arbetar med arbetsplatser ur en ergonomisk synvinkel. Helt enkelt hur man sitter, står och lyfter. Genom ergonomen kan man få förslag på olika åtgärder för att underlätta i arbetslivet.

Rehabhuset Gyms ergonom har erfarenhet av ergonomiska bedömningar inom flertalet branscher, t ex kontorsmiljö, verkstad/industri, vård/omsorg och förskoleverksamhet.

Vi kan erbjuda: