Ingrid Bankert

Leg Fysioterapeut/Ergonom

Professionell bakgrund:

Jag började min yrkesbana som Sjukgymnast 1989 vid Barn och Ungdomshabiliteringen i Ystad, började arbeta inom primärvården 1990 och har arbetat i Tomelilla sedan dess. Sedan 2006 har jag också arbetat med Ergonomi, som konsult till bl a Capio Nova Företagshälsovård med bl a Ergonomironder/bedömningar, Belastningsergonomisk riskbedömning och utbildning i Ergonomi och Förflyttningsteknik. Jag är en av delägarna i Rehabhuset som vi startade 2002.

Utbildningar:

  • OMI (Ortopedmedicin) Högre examen (Advanced)
  • Ergonomi
  • Akupunktur
  • McKenzie MDT
  • Basal Kroppskännedom
  • Kinesiotape
  • TENS
  • Stötvåg
  • MTT – Medicinsk Träningsterapi

Om mig:

Nyfiken och söker ständigt ny kunskap och tycker att utveckling och nyskapande är spännande. Tycker om att hjälpa till att lösa problem och försöker alltid se till hela människan och dess behov. Arbetet som Ergonom har gett ytterligare en dimension och kompletterar grundkompetensen som Sjukgymnast. Segling på min lediga tid ser jag som en utmaning och avkoppling där väder och vind bestämmer kursriktning och mål. Har en stor familj med många barnbarn att umgås och leka med.