FYSS och FaR

FYSS - FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

Läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter kan ordinera och skriva ut ett recept på fysisk aktivitet, d.v.s. motion i alla former. Vår allt mer stillasittande livsstil medför en ökad förekomst av vällevnadssjukdomar. Ökad fysisk aktivitet har en unik möjlighet att påverka din hälsa. Därför används nu fysisk aktivitet för att förhindra och behandla vissa sjukdomar som t.ex. diabetes typ II och högt blodtryck.
FaR - Fysisk aktivitet på Recept

Kostnad för besök hos sjukgymnast är 200 kr. Frikort gäller

Tala med oss på Rehabhuset eller med annan vårdpersonal med behörighet att skriva ut recept på fysisk aktivitet, så kan du få närmare information.