Arbetsterapi

Arbetsterapeutens ansvar omfattar de personer vars skada/sjukdom/upplevd ohälsa leder till konsekvenser i form av svårigheter eller oförmåga att klara vardagliga aktiviteter, personliga, i hemmet/boendet, arbete/studier eller fritidsaktiviteter. Arbetsterapeutens mål är att främja aktivitet och delaktivitet i vardagen för att en person ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. Detta sker utifrån personens önskningar och behov.

Grundantagandet inom arbetsterapi är att människan är en aktiv varelse som mår bäst då hon får utföra aktiviteter själv och med andra. Människan mår som bäst i en vardag som är balanserad mellan aktivitet och vila.

Leg arbetsterapeuter Lorry Lindberg, Åsa Densfelt och Ida Adolfsson stödjer Dig så att Du utifrån dina förutsättningar kan leva ett så bra liv som möjligt. Om du vill boka en tid till arbetsterapeut fyll i kontaktformuläret under "Boka tid" så blir du kontaktad av oss.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Bedömning och träning
 • Anpassning av aktiviteter eller miljö
 • Arbetsplatsbesök
 • Tekniska hjälpmedel, exempelvis elrullstol
 • Körkortslämplighet teoretisk och praktisk
 • Information/handledning
 • Korttidslån av hjälpmedel till barn eller ungdom som är upp till och med 19 år.

Handproblem? Du kan få hjälp med:

 • Ergonomisk rådgivning
 • Hjälpmedel
 • Rörelseträning - handgymnastik
 • Stödbandage och ortoser
 • Värmebehandling

Patientavgiften är 200 kr enlighet med Region Skånes taxa för sjukvårdande behandling. Frikort gäller. För barn / ungdomar under 20 år är besök hos fysioterapeut och arbetsterapeut kostnadsfria. Uteblivet besök/sena återbud debiteras enligt gällande bestämmelser från Region Skåne: om Du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud eller lämnar sent återbud (24 timmar) får du betala dubbel patientavgift för besöket. Du kan dygnet runt lämna meddelande på vår telefonsvarare om du t. ex. vill lämna återbud. Det går också bra att göra  det via vår hemsida, fliken boka/ändra tid.