Hantering av dina personuppgifter

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter.

Som patient hos oss på Rehabhuset gäller patientdatalagen när det handlar om lagring av personuppgifter.

Som kund hos oss gäller följande: I och med att du lämnar dina personuppgifter till Rehabhuset ger du din tillåtelse till att Rehabhuset registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som köpts samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar Rehabhuset främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex. bokföringslagen), intresseavvägning, information om verksamheten, marknadsföring eller samtycke. Rehabhuset samlar endast in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Personuppgifter som är oförenliga med dessa ändamål får inte samlas in.

Om Rehabhuset använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt (2 år) med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter lagras hos oss under 5 år när du köper ett träningskort.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändliga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Rehabhuset kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du kan även närsomhelst kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du också gärna kontakta oss.

Du kan närsomhelst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.