Idrottsskador

Du kan vända dig till Rehabhuset om du har skador eller besvär som uppstått i samband med motion och idrott. Idrottsskadan kan vara av såväl akut som mer långvarig karaktär, och Du behöver ingen remiss. Till oss kan du vända dig både som motionär och elitidrottare. Dina besvär blir bedömda av leg fysioterapeut Åsa Romé, CSPT (Certified Sports Physiotherapist) med idrottsmedicinsk utbildning och erfarenhet. Gör en egenremiss via hemsidan och fliken boka/ändra tid. Besöket kostar 200 kr i enlighet med Region Skånes taxa för sjukvårdande behandling. Frikort gäller.

Rehabhuset ingår även i nätverket för  Folksam Råd och Vård för idrottsskador. Kontakta din tränare som kan hjälpa dig vidare med att boka in dessa besök.

 

Kompletterande styrketräning är en viktig del i det skadeförebyggande arbetet i en idrottsklubb.