Idrottsskademottagning

Rehabhuset i Tomelilla bedriver en Idrottsskademottagning. Till idrottsskademottagningen kan Du vända Dig med besvär som uppstått i samband med motion och idrott. Idrottsskadan kan vara av såväl akut som mer långvarig karaktär, och Du behöver ingen remiss. Idrottsskademottagningen är öppen för både motionärer och elitidrottare. Dina besvär blir bedömda av leg fysioterapeut Åsa Romé, CSPT (Certified Sports Physiotherapist) med idrottsmedicinsk utbildning och erfarenhet. Tidbokning sker via Rehabhuset på telefon 0417 - 150 01  eller info@rehabhuset.com. Besöket kostar 200 kr i enlighet med Region Skånes taxa för sjukvårdande behandling. Frikort gäller.

Kompletterande styrketräning är en viktig del i det skadeförebyggande arbetet i en idrottsklubb.