Artrosskola

Artros är en sjukdom som kan drabba alla leder i kroppen. Behandling av artros kan liknas vid en pyramid, där basen utgörs av information, träning och viktreduktion. Den ska erbjudas alla patienter med artros så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

Den bästa behandlingen för de flesta personer med artros i höft och knä är anpassad träning, daglig fysisk aktivitet och att undvika övervikt.

Att gå ner i vikt, eller börja träna när det gör ont kan vara svårt. Det är viktigt at ha rätt kunskap, någon att fråga och möjlighet till smärtlindring och support.

I Artrosskolan får du veta vad artros är, vad den kan bero på och hur den behandlas. Det finns mycket du kan göra själv för att lindra dina besvär och genom Artrosskolan får du tips och råd om vad och hur du kan göra. I artrosskolan får du också komma igång med individuell träning under en tidsbegränsad period.

Artrosskolan leds av fysioterapeut och arbetsterapeut.

Mål

Målet med Artrosskolan är att du ska få kunskap och verktyg för att hantera din sjukdom och dess konsekvenser.

 Grundläggande behandling för artros utgörs av:

  • Information om sjukdomen artros
  • (Fortsatt) fysisk aktivitet
  • Individuellt anpassad träning
  • Viktkontroll/viktreduktion
  • Eventuellt kompletterande smärtlindrande behandling
  • Gånghjälpmedel vid behov.

Patientavgift 200 kr enligt Region Skånes taxa för sjukvårdande behandling. Frikort gäller.