Åsa Romé

Med Dr, leg Fysioterapeut

Professionell bakgrund:

Min examen till sjukgymnast tog jag på universitetet i Göttingen, Tyskland 1989. Därefter arbetade jag under 8 år i Schweiz, i Davos respektive Zürich, inom bland annat idrottsfysioterapi, andning-cirkulation och reumatologi. I Sverige har jag sedan arbetat främst inom primärvård, och var med och startade Rehabhuset 2002 där jag är delägare.

Utbildningar:

  • Medicine doktor / PhD i medicinsk vetenskap-sjukgymnastik
  • Specialist i ortopedi
  • CSPT (Certified Sports Physiotherapist)
  • McKenzie MDT Credential Exam.
  • OMI Basic Exam.
  • OMT
  • Akupunktur/IMS
  • Mulligan
  • Basal kroppskännedom
  • Medicinsk Yoga-instruktör

Om mig:

Att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut innebär ju att arbeta med människor och försöka förstå deras problem – det är en utmaning som passar mig! Jag trivs också med det pedagogiska perspektivet i yrket. Jag tycker om att hela tiden lära mig nya saker, vilket passar min kreativa sida. Detta har jag haft nytta av inom min akademiska karriär när jag arbetade med forskning. Min avhandling handlade om hälsoekonomi relaterat till fysisk aktivitet, och ledde fram till min disputation 2014 på Lunds Universitet.