Arbetsterapi

Arbetsterapeutens ansvar omfattar de personer vars skada/sjukdom/upplevd ohälsa leder till konsekvenser i form av svårigheter eller oförmåga att klara vardagliga aktiviteter, personliga, i hemmet/boendet, arbete/studier eller fritidsaktiviteter. Arbetsterapeutens mål är att främja aktivitet och delaktivitet i vardagen för att en person ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. Detta sker utifrån personens önskningar och behov.

Grundantagandet inom arbetsterapi är att människan är en aktiv varelse som mår bäst då hon får utföra aktiviteter själv och med andra. Människan mår som bäst i en vardag som är balanserad mellan aktivitet och vila.

Leg arbetsterapeuter Lorry Lindberg och Åsa Densfelt stödjer Dig så att Du utifrån dina förutsättningar kan leva ett så bra liv som möjligt. Du når oss på telefon 0417 - 150 01 eller fyll i kontaktformulär under "Boka tid".

Vi kan hjälpa dig med:

 • Bedömning och träning
 • Anpassning av aktiviteter eller miljö
 • Arbetsplatsbesök
 • Tekniska hjälpmedel, exempelvis elrullstol
 • Körkortslämplighet teoretisk och praktisk
 • Information/handledning

Handproblem? Du kan få hjälp med:

 • Ergonomisk rådgivning
 • Hjälpmedel
 • Rörelseträning - handgymnastik
 • Stödbandage och ortoser
 • Värmebehandling