Priser

 

Autogiro:

 

50% rabatt de två första månaderna. Månadskostnad de två första månaderna 164.50 kr, därefter 329 kronor/månad. 12 månaders bindningstid. Därefter 1 månads uppsägningstid.

 

Autogiro utan bindningstid med 1 månads uppsägningstid kostar 529 kr/månad.

1 år: 3 500 kronor
6 månader: 2 200 kronor
3 månader: 1 400 kronor
1 månad: 600 kronor
1 gång: 100 kronor
Terminsavgift Cirkelfys seniorgrupp 1 000 kronor
Övrigt
PT60 500 kr för 60 minuter
PT30 350 kr för 30 minuter
PT5 1 995 kr för 5 gånger
PT duo 800 kr/2 pers
Konditionstest 500 kr för 30+30 minuter
Konditionstest uppföljning 350 kr för 30 mininuter
Kostrådgivning 500 kr för 60 minuter
Kostrådgivning uppföljning 350 kr för 30 minuter
Tobaksavvänjning 500 kr för 60 minuter
Tobaksavvänjning uppföljning 350 kr för 30 minuter
PT "START" 750 kr
Massage
Massage 350 kr för 30 minuter
500 kr för 45 minuter

Läs mer under fliken Gym-Friskvård-Personlig träning om innehållet i personlig träning och om de olika paketen.

Vill du förlänga ditt kort genom att betala direkt via vårt Bankgiro gör så här:

  • Skicka ett mail till info@rehabhuset.com där du anger ditt namn, kort-nr, hur länge kortet ska gälla och när det ska börja gälla från (räkna med att det tar ca tre bankdagar innan vi får in pengarna).
  • Sätt in pengarna på BG 5361-4608
  • När vi fått in pengarna förlängs ditt kort och du får en bekräftelse på detta via svar på ditt mail.

Patientavgiften är 200 kr enlighet med Region Skånes taxa för sjukvårdande behandling. Frikort gäller. För barn / ungdomar under 20 år är besök hos sjukgymnast och arbetsterapeut kostnadsfria.

Uteblivet besök/sena återbud debiteras enligt gällande bestämmelser från Region Skåne: om Du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud eller lämnar sent återbud (24 timmar) får du betala dubbel patientavgift för besöket. Du kan dygnet runt lämna meddelande på vår telefonsvarare om du t. ex. vill lämna återbud.