Priser

Autogiro: 250 kronor/månad
1 år: 3 000 kronor
6 månader: 1 800 kronor
3 månader: 1 000 kronor
1 månad: 500 kronor
1 gång: 100 kronor
Terminsavgift Cirkelfys seniorgrupp 1 000 kronor
Övrigt  
Personlig träning 500 kr för 60 minuter
Personlig träning/uppföljning 300 kr för 30 minuter
Paket personlig träning 1 995 kr för 5 gånger
Fys-paket duo 800 kr/2 pers
Basprogram i grupp 100 kr/pers
Konditionstest 500 kr för 30+30 minuter
Konditionstest uppföljning 300 kr för 30 mininuter
Kostrådgivning 500 kr för 60 minuter
Kostrådgivning uppföljning 300 kr för 30 minuter
Tobaksavvänjning 500 kr för 60 minuter
Tobaksavvänjning uppföljning 300 kr för 30 minuter
Hälsopaket "START" 825 kr
Hälsopaket "BASIC" 995 kr
Hälsopaket "PLUS" 2 695 kr
Massage  
Massage 350 kr för 30 minuter
  500 kr för 45 minuter

Vill du förlänga ditt kort genom att betala direkt via vårt Bankgiro gör så här:

  • Skicka ett mail till info@rehabhuset.com där du anger ditt namn, kort-nr, hur länge kortet ska gälla och när det ska börja gälla från (räkna med att det tar ca tre bankdagar innan vi får in pengarna).
  • Sätt in pengarna på BG 5361-4608
  • När vi fått in pengarna förlängs ditt kort och du får en bekräftelse på detta via svar på ditt mail.

För autogiro gäller 12 månaders avtal, därefter är det 1 månads uppsägning.

Patientavgiften är 200 kr enlighet med Region Skånes taxa för sjukvårdande behandling. Frikort gäller. För barn / ungdomar under 20 år är besök hos sjukgymnast och arbetsterapeut kostnadsfria.

Uteblivet besök debiteras enligt gällande bestämmelser från Region Skåne: om Du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbel patientavgift för besöket. Detta gäller även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt.