Vibmax

Vibrationsträning med Vibmax

094

Vibration har använts som styrketräningshjälp

medel inom elitidrotten sedan tidigt 70-tal. Som friskvårds- och rehabiliteringshjälpmedel har vibrationsträning använts de senaste 10 åren.

Vibrationsträning är skonsam i förhållande till styrketräning med vikter eller hoppträning. Du tränar med fördel i statiska positioner vilket är skonsamt mot lederna. Du väljer ledvinkel, tid och frekvens efter din förmåga. Allt detta tillsammans gör att alla oavsett styrkekapacitet och träningsbakgrund kan tillgodogöra sig styrketräning på Vibmax.

Vibrationsträning ger hög effekt på muskulaturen på kort tid, vilket i sin tur ger tidseffektiv träning. Ett träningspass tar inte mer än 10-20 min.

Historik
Idén om att använda vibrationsträning för effektiv styrketräning är inget nytt påfund. Redan på 1960-talet används den inom vissa delar av den sovjetiska elitidrotten, och i slutet på 80-talart började även idrotten i väst anamma denna styrketräningsform. Idag används vibrationsträning inom en rad olika områden, bland annat av NASA:s rymdforskningsprogram.

Vad är VIBMAX?
Vibmax är ett komplett styrketräningsredskap som i vissa avseende ersätter traditionell styrketräning. I andra fall fungerar Vibmax som ett utmärkt komplement. Vibmax utvecklades först som träningsredskap för elitidrottare och resultaten var otvetydigt positiva.

Men snart stod det klart att Vibmax även hade samma goda effekt på vanliga motionärer och att träningsmetoden med stor framgång kunde användas inom såväl rehabilitering som friskvård, till exempel för att förhindra arbetsrelaterade belastningsskador. På Rehabhuset kan du träna på vår vibrationsplatta som en del i ett rehabiliteringsprogram hos din sjukgymnast.

Om du friskvårdtränar ingår vibrationsplattan på Vibmax i ditt träningskort.