Artrosskola

Artros är en sjukdom som kan drabba alla leder i kroppen. Behandling av artros kan liknas vid en pyramid, där basen utgörs av information, träning och viktreduktion. Den ska erbjudas alla patienter med artros så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

Den bästa behandlingen för de flesta personer med artros i höft och knä är anpassad träning, daglig fysisk aktivitet och att undvika övervikt.

Att gå ner i vikt, eller börja träna när det gör ont kan vara svårt. Det är viktigt at ha rätt kunskap, någon att fråga och möjlighet till smärtlindring och support.

I Artrosskolan får du veta vad artros är, vad den kan bero på och hur den behandlas. Det finns mycket du kan göra själv för att lindra dina besvär och genom Artrosskolan får du tips och råd om vad och hur du kan göra.

Artrosskolan leds av fysioterapeut och arbetsterapeut.

Artrosskolans koncept följet i sitt upplägg BOA. BOA är ett nationellt kvalitetsregister och förkortningen står för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Registret är för närvarande det enda nationella kvalitetsregister som mäter resultat av interventioner som utförs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Syftet med BOA-registret är att följa upp och optimera grundbehandlingen för patienter med artros. Med hjälp av registret utvärderas effekterna av behandlingen för artros på upplevd hälsa, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå, och används t. ex för forskning om artros.

Mål

Målet med Artrosskolan är att du ska få kunskap och verktyg för att hantera din sjukdom och dess konsekvenser.

 Grundläggande behandling för artros utgörs av:

  • Information om sjukdomen artros
  • (Fortsatt) fysisk aktivitet
  • Individuellt anpassad träning
  • Viktkontroll/viktreduktion
  • Eventuellt kompletterande smärtlindrande behandling
  • Gånghjälpmedel vid behov.

Patientavgift 200 kr enligt Region Skånes taxa för sjukvårdande behandling. Frikort gäller.