Åsa Romé

Med Dr, leg Fysioterapeut

Professionell bakgrund:

Min examen till sjukgymnast tog jag på universitetet i Göttingen, Tyskland 1989. Därefter arbetade jag under 8 år i Schweiz, i Davos respektive Zürich, inom bland annat idrottsfysioterapi, andning-cirkulation och reumatologi. I Sverige har jag sedan arbetat främst inom primärvård, och var med och startade Rehabhuset 2002 där jag är delägare.

Utbildningar:

  • Medicine doktor / PhD i medicinsk vetenskap-sjukgymnastik
  • Specialist i ortopedi
  • CSPT (Certified Sports Physiotherapist)
  • McKenzie MDT Credential Exam.
  • OMI Basic Exam.
  • OMT
  • Akupunktur/IMS
  • Mulligan
  • Basal kroppskännedom
  • Medicinsk Yoga-instruktör

Om mig:

Min doktorsavhandling handlade om hälsoekonomi relaterat till fysisk aktivitet, och ledde fram till min disputation 2014 på Lunds Universitet. Mitt intresse för att bevara den biologiska mångfalden har resulterat i olika projekt på gården där jag bor. Skånsk allmogekultur är ett annat intresse.